Λογιστικές - Φοροτεχνικές συμβουλές

Πλέον το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα και οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις και  Αποφάσεις για φορολογικά ζητήματα απαιτούν συνεχή ενημέρωση, ιδιαίτερη γνώση, αλλά και χρόνο από τον φορολογούμενο πολίτη. Επιπλέον, όταν την άνοιξη κάθε έτους υποβάλλουμε την Δήλωση Εισοδήματος του προηγούμενου έτους είναι πολύ αργά για διορθωτικές παρεμβάσεις ή για φορολογική καθοδήγηση για το χειρισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σίγουρα επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου.

Το Γραφείο μας στην προσπάθειά του για όσο το δυνατόν πιο πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες του, μπορεί να αναλάβει και τα ακόλουθα.

Φορολογία Εισοδήματος

Η συμπλήρωση του εντύπου Ε1, απαιτεί πλέον εξειδικευμένη γνώση και συνεχή πληροφόρηση, που μόνο ο επαγγελματίας Λογιστής – Φοροτεχνικός μπορεί να εξασφαλίσει, πλήρως και τεκμηριωμένα.

 

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο μας, παρέχει αυτή τη χρονική περίοδο, χαμηλές τιμές στους μισθωτούς, στους άνεργους και στους συνταξιούχους για τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της Φορολογικής τους Δήλωσης.

Φορολογία Ακινήτων

Η κατοχή ακίνητης περιουσίας έχει μετατραπεί πλέον για τον φορολογούμενο σε ζήτημα που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί λόγω:

1)  Της αυξημένης φορολόγησής της

2)  Της ανάγκης για συνεχή ενημέρωση του συστήματος TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται μέσα στο έτος.

 

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο μας, μπορεί να παρέχει καθοδήγηση στον φορολογούμενο για θέματα ακίνητης περιουσίας (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια), επί της οποίας επιβάλλεται πλέον από την 01/01/2014 ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). Παράλληλα αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 μέσω TAXIS, όπως επίσης και την συνεχή επικαιροποίησή του μέσα στο φορολογικό έτος, με τις όποιες μεταβολές επέρχονται στην κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου.

 

Υπεύθυνες υπηρεσίες, στη σωστή τιμή !!!