Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων της επιχείρησής σας, το Γραφείο μας παρέχει σε όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, καθοδήγηση στον επιτηδευματία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.

Υπάρχει πληροφόρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας, έτσι ώστε εσείς, ως επιχειρηματίας, να ενεργείτε αναλόγως, αξιοποιώντας όταν είναι εφικτό το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Σαφώς αναλαμβάνουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες συχνές αλλαγές επέρχονται στο φορολογικό τοπίο και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητας σας.

 

Εργατικά - Μισθοδοσία

 

Αν η επιχείρησή σας απασχολεί προσωπικό τότε το Λογιστικό μας Γραφείο σας καλύπτει πλήρως σε θέματα ΅Εργατικά και Μισθοδοσίας σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Εργατική και Φορολογική Νομοθεσία.

Η υποστήριξη αναφέρεται σε:

  • Υπολογισμό Μισθοδοσίας
  • Υπολογισμό αποζημιώσεων σε καταγγελία σύμβασης εργασίας
  • Υπολογισμό επιδομάτων, αδειών και λοιπών αποδοχών
  • Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων
  • Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών
  • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
  • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ
  • Ηλεκτρονική υποβολή Πίνακα Προσωπικού
  • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας